Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Zamawiającego, korzystającego z Serwisu zlokalizowanego pod adresem www.lubcafe.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest BERMat Marcin Bernacki, ul. Sadowa 6/30, 24-100 Puławy (dalej jako Sprzedawca).

Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.

Dane zbierane przez Serwis i prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia

 1. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu.
 2. Podczas rejestracji, składania zamówienia lub dokonywania zakupu w Serwisie Zamawiający, prawidłowo wypełniając formularz, przekazuje następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorstwa – dodatkowo – nazwę i adres firmy, numer NIP.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji obsługi zamówienia oraz przez podmioty upoważnione przez Sprzedawcę (aktualna lista znajduje się na stronie Serwisu).
 4. Zamawiający ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • zmiany lub poprawienia danych osobowych poprzez Serwis,
 • usunięcia swojego konta w Serwisie poprzez kontakt ze Sprzedającym. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Zamawiającego.

Pliki typu cookies

 1. W związku z udostępnianiem zawartości sklepu internetowego www.lubcafe.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 2. Stosowane przez www.lubcafe.pl pliki cookies sesyjne są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cel zbierania danych

 1. Wszelkie dane podane przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
 2. Dane Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204), w zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Informacje handlowe mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej lub na nr telefonu Zamawiającego. Zamawiający może w każdym czasie udzieloną zgodę cofnąć, w tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Dane zbierane automatycznie służą m.in. do utrzymania sesji po zalogowaniu. Dane te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Kontakt

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem BERMat Marcin Bernacki, ul. Sadowa 6/30, 24-100 Puławy.

Góra